Стефанѝ Стоева,
PAPPRIKASH

Стефанѝ Стоева
PAPPRIKASH

Интро, което описва практиката ти и няколко ключови проекти.

Подвизавам се главно в полетата на ръчно и дигитално изработените колажи и фотографията. Започнах с handcut и след това се гмурнах, така да се каже, в дигиталните дебри, от където излизане няма. Обожавам да правя плакати! Целият процес - от запознаването на идеята в главата ми с тоновете хартия върху бюрото, до отпечатването... Напоследък все се захващам с проекти, които включват музика. Направих обложка на винил, имам да правя и още такива. Планирам да бъда част от изложба, отдадена специално на ръчния колаж, за която бих искала да подготвя нови “парчета”. За мен всеки проект е ключов, защото ОТКЛЮЧВА нови идеи, които ме водят в следващото преживяване.

Space Tourism
Space Tourism

Какво те прави различен?

Не вярвам много в твърдението, че всеки човек се ражда уникален. Вярвам, че това, което те прави различен от другите е как интерпретираш всичко, което приемаш от света.

Какво казва творчеството ти?

Ние сме едни големи трансформатори. Това, което отличава моята работа от чуждите са ключалките, които оставям. Всяка част е поставена там с цел и мисъл, някаква препратка, референция към друго нещо. Наборът от вече създаден материал - да кажем творчество - говори за моите възприятия и действия по отношение на света. Той е опис на състоянията, през които преминавам в това човешко тяло. Всеки ден е различен... Много често си противореча... Това се среща в работата ми. Искам тя да бъде възприемана като история в картинка. 

RARE
RARE
Бъдете повече хора, нещастници
Бъдете повече хора, нещастници

Как преминава един ден в живота на PAPPRIKASH?

Денят ми преминава главно в работа над това, което ми е интересно, и с което искам да се занимавам в бъдеще. Чета много! Думите винаги подбуждат въображението у мен. Те са главният източник на вдъхновение. Всеки ден задължително снимам и пиша за нещо...често за себе си. Така създавам архив от състояния. Ако си изгубя ума - мога да се върна и да се гледам от една различна гледна точка.

Какви са предизвикателствата пред градското изкуство? Как се справяш с тях?

В градското изкуство е важно да познаваш хората. Хората, които са там преди теб. Трябва да се вкараш в тази среда, да изградиш връзка от себе си към изкуството и към самата среда. Трябва да обичаш улицата, да си бил там...Предизвикателство е да събереш смелостта и да излезеш на улицата...Смелостта да разкажеш това, което имаш да разкажеш.